Karolinka025
pani besná
pán škaredý
kamarátka zubka
kamarát dino
susedova dcéra
susedov syn
2. suseda
2. sused
susedova dcéra
susedov syn