Voda

Až 60% hmotnosti člověka tvoří voda. Její obsah je různý v jednotlivých orgánech: v tukové tkáni 20%, v kostích 25%, v žaludku 70%, v krvi 80% a mozku 85%.

loading...