zajimavosti

Řadit podle:

Astronauti jsou ve vesmíru o něco vyšší, nepůsobí tam zemská přitažlivost, protože jsou jejich kosti od sebe trochu dále.

0 komentářů

Třešňové pecky anebo jadérka z hroznového vína můžou způsobit zánět slepého střeva. Nejezte je!

0 komentářů

Některá zvířata, například zebry, mají výrazně zbarvené skvrny nebo pruhy, které „rozbíjejí“ jejich obrys, aby zmátli šelmy.

0 komentářů

Co mají společné nejtvrdší materiál na světě, diamant, a měkká tuha tužky? Pocházejí z té stejné látky - z uhlíku. Liší se strukturou a uspořádáním krystalů.

0 komentářů

Stonožky nemají sto noh. Nejvíc noh mají mnohonožky – 350 párů, to jest 700 noh.

0 komentářů

Takřka všichni lidé ve středověku si mysleli, že Zem je plochá. Námořníci se proto báli, že když připlují na její konec, spadnou dolů. Proto se báli dlouhých objevitelských plaveb.

0 komentářů

Ropa se utvořila z tělíček drobných mořských živočichů, kteří žili před miliony let. Jejich usazeniny na mořském dně postupně stlačovaly jiné horniny, které se vytvořily nad nimi. Nakonec se přeměnili na ropu.

0 komentářů

V dávnějších dobách lidé věřili, že komety předpovídají důležité události na Zemi.

0 komentářů